Đăng ký

Giải câu 2 Trang 195 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Đề bài

Tại sao không dùng proton thay cho nơtron?

Hướng dẫn giải

     Khi dùng nơtron bắn vào hạt nhân X thì hạt nhân X chuyển sang trạng thái kích thích dưới dạng hạt nhân X'. Nếu dùng prôtôn thay cho nơtron thì prôtôn sẽ chịu tác dụng của lực đẩy của các hạt nhân do prôtôn và hạt nhân đều mang điện tích dương.