Đăng ký

Giải câu 1 Trang 195 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Đề bài

Quá trình phóng xạ α có phải là phân hạch hay không?

Hướng dẫn giải

     Quá trình phóng xạ \(\alpha\) không phải là sự phân hạch vì hai mảnh vỡ có khối lượng khác nhau nhiều.