Đăng ký

Giải câu 2 Trang 112 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Công thức liên hệ giữa bước sóng và tần số sóng của sóng điện từ:

      \(\lambda=\dfrac{c}{f}=\dfrac{3.10^8}{f}\) với \(c=3.10^8(m/s)\) là vận tốc ánh sáng trong chân không.

shoppe