Đăng ký

Giải câu 1 Trang 115 - Sách giáo khoa Vật lí 12

     * Sóng điện từ là điện từ trường lan truyền trong không gian.

     * Các đặc điểm của sóng điện từ:

     - Sóng điện từ truyền được trong môi trường vật chất và cả trong chân không. Vận tốc truyền sóng điện từ trong chân không bằng vận tốc ánh sáng \(v=c=3.10^8m/s.\)

     - Sóng điện từ là sóng ngang. Trong quá trình truyền sóng, tại một điểm bát kì trên phương truyền sóng, vectơ điện trường \(\overrightarrow{E}\), vectơ từ trường \(\overrightarrow{B}\), luôn vuông góc với nhau và vuông góc với phương truyền sóng.

     - Dao động của điện trường và từ trường trong sóng điện từ luôn luôn cùng pha.

     - Sóng điện từ có tính chất giống sóng cơ học: chúng phản xạ được trên các mặt kim loại, có thể khúc xạ và chúng giao thoa được với nhau.

     - Năng lượng của sóng điện từ tỉ lệ với lũy thừa bậc 4 của tần số.

shoppe