Đăng ký

Giải câu 3 Trang 115 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Chọn D. Nhà bê tông.