Đăng ký

Giải câu 4 Trang 115 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Chọn C. Sóng điện từ có tần số 12MHz thuộc loại sóng ngắn.

shoppe