Đăng ký

Giải câu 1 Trang 112 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Sóng điện từ là điện từ trường lan truyền trong không gian.

Vậy, sóng điện từ và điện từ trường không có gì khác nhau.

shoppe