Đăng ký

Giải câu 5 Trang 115 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Chọn C.

shoppe