Đăng ký

Giải bài 18.7 Trang 58- Sách bài tập Vật lí 6

Chọn D. Khi nhiệt độ thay đổi, các trụ bê tông cốt thép không bị nứt vì bê tông và thép nở vì nhiệt như nhau.