Đăng ký

Giải bài 18.3 Trang 57- Sách bài tập Vật lí 6

1. Chọn C. Hợp kim platinit (vì hợp kim platinit có độ nở dài gần bằng độ nở dài của thủy tinh).

2. Vì thủy tinh chịu lửa nở vì nhiệt ít, nên khi đổ nước nóng vào thì cốc không có sự nở vì nhiệt đột ngột, nên cốc không bị vỡ. Còn thủy tinh thường có sự nở vì nhiệt nhiều, nên khi đổ nước nóng vào thì cốc có sự nở vì nhiệt đột ngột, nên cốc dễ bị vỡ.