Đăng ký

Giải bài 18.2 Trang 57 - Sách bài tập Vật lí 6

Chọn B. Hơ nóng cổ lọ.