Đăng ký

Giải bài 18.10 Trang 59 - Sách bài tập Vật lí 6

     Muốn tách hai cốc thủy tinh chồng khít vào nhau bằng nước nóng và nước đá ta có thể làm như sau: Cho nước đá vào cốc nằm bên trong để cốc này co lại, đồng thời nhúng cốc bên ngoài vào nước nóng để cốc này nở ra.