Đăng ký

Giải câu 1 Trang 169 - Sách giáo khoa Vật lí 12

Mẫu nguyên tử Rơ-dơ-pho Mẫu nguyên tử Bo
Các êlectron chuyển động xung quanh hạt nhân theo các quỹ đạo tròn nào đó. Các êlectron chuyển động quanh hạt nhân trên những quỹ đạo có bán kính hoàn toàn xác định gọi là quỹ đạo dừng.

 

shoppe