Đăng ký

Giải câu 2 Trang 168 - Sách giáo khoa Vật lí 12

     Nếu phôtôn có năng lượng lớn hơn hiệu \(E_n-E_m\) thì nguyên tử không hấp thụ được phôtôn.