Đăng ký

Giải câu 1 Trang 166 - Sách giáo khoa Vật lí 12

     Rơ-dơ-pho đưa ra giả thuyết: Nguyên tử bao gồm một hạt nhân ở giữa và một hay nhiều điện tử (hay êlectron, kí hiệu e) quay xung quanh. Đặc biệt, trong nguyên tử hầu hết khối lượng dồn vào hạt nhân còn các điện tử có khối lượng bé hơn hàng chục vạn lần. Hạt nhân có điện tích dương và các êlectron có điện tích âm. Tổng độ lớn điện tích dương của hạt nhân bằng tổng độ lớn của các điện tích âm của các êlectron vì vậy nguyên tử ở trạng thái trung hòa về điện.

shoppe