Đăng ký

Giải câu 5 Trang 169 - Sách giáo khoa Vật lí 12

     Chọn D. Hấp thụ rồi chuyển thẳng từ K lên M.

     Vì theo tiên đề Bo, khi nguyên tử hấp thụ năng lượng bằng hiệu \(E_n-E_m\) thì nó sẽ chuyển từ quỹ đạo K (mức năng lượng \(E_K\)) lên quỹ đạo M (mức năng lượng \(E_M\)).