Đăng ký

Giải câu 4 Trang 169 - Sách giáo khoa Vật lí 12

     Chọn D. Trạng thái dừng là trạng thái ổn định của hệ thống nguyên tử.

     Vì ở trạng thái dừng nguyên tử không bức xạ, không hấp thụ năng lượng nên đó là trạng thái ổn định của hệ thống nguyên tử.