Đăng ký

Giải câu 6 Trang 169 - Sách giáo khoa Vật lí 12

     Chọn C. Ba vạch.

     Khi nguyên tử hấp thụ phôtôn có năng lượng \(\varepsilon=E_M-E_K\) thì nó sẽ chuyển từ quỹ đạo K sang quỹ đạo M, sau đó nguyên tử dao động trong một khoảng thời gian ngắn rồi chuyển về quỹ đạo có mức năng lượng thấp hơn.

     Khi nguyên tử chuyển từ quỹ đạo M xuống quỹ đạo L thì phát ra vạch quang phổ có năng lượng \(E_M-E_L.\)

     Khi nguyên tử chuyển từ quỹ đạo L xuống quỹ đạo K thì phát ra vạch quang phổ có năng lượng \(E_L-E_K.\)

     Khi nguyên tử chuyển từ quỹ đạo M xuống quỹ đạo L thì phát ra vạch quang phổ có năng lượng \(E_M-E_L.\)

      Khi nguyên tử chuyển từ quỹ đạo L xuống quỹ đạo K thì phát ra vạch quang phổ có năng lượng \(E_L-E_K.\)

      Khi nguyên tử chuyển từ quỹ đạo M xuống quỹ đạo K thì phát ra vạch quang phổ có năng lượng \(E_M-E_K.\)