Đăng ký

Giải bài 93 trang 104 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 2

Đề bài

   Có ba bánh xe răng cưa A, B, C cùng chuyển độn ăn khớp với nhau. Khi một bánh xe quay thì hai bánh xe còn lại cũng quay theo. Bánh xe A có 60 răng, bánh xe B có 40 răng, bánh xe C có 20 răng. Biết bán kính bánh xe C là 1cm. Hỏi:

   a) Khi bánh xe C quay 60 vòng thì bánh xe B quay mấy vòng?

   b) Khi bánh xe A quay 80 vòng thì bánh xe B quay mấy vòng?

   c) Bán kính của các bánh xe A và B là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

   Vì cả hai bánh xe răng cưa cùng chuyển động khớp với nhua nên số vòng quay của mỗi bánh xe tỉ lệ nghịch với số răng cưa của bánh xe đó.

  a) Bánh xe B quay 30 vòng.

  b) Bánh xe B quay 120 vòng.

  c) Bán kính của mỗi bánh xe tỉ lệ thuận với số răng cưa của bánh xe đó.

   Bán kính bánh xe A là 3 cm.

   Bán kính bánh xe B là 2 cm.

shoppe