Đăng ký

Giải bài 76 trang 89 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Điền vào ô trống:

Giải bài 76 trang 89 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Hướng dẫn giải

Giải:

Điền số ở cột 3 dựa vào cột 2. Ở cột 4, lấy 1000 chia cho 25 đưuọc 40 (bỏ qua các dấu "-" của số âm)

x 5 -18 18 -25
y -7 10 -10 40
x.y -35 -180 -180 -1000

 

shoppe