Đăng ký

Giải bài 74 trang 89 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Tính 125.4. Từ đó suy ra kết quả của:

a) (-125).4 b) (-4).125 c) 4.(-125)
Hướng dẫn giải

Giải:

125.4 = 500

Từ đó, theo quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu ta có:

a) (-125).4 = -500;

b) (-4).125 = -500;

c) 4.(-125) = -500.