Đăng ký

Giải bài 73 trang 89 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Thực hiện phép tính:

a) (-5).6 b) 9.(-3) c) (-10).11 d) 150.(-4)
Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Áp dụng quy tắc nhân hai số nguyên khác dấu.

Giải:

a) \((-5).6=-30;\)                   b) \(9.(-3)=-27;\)

c) \((-10).11=-110;\)              d) \(150.(-4)=-600.\)

shoppe