Đăng ký

Giải bài 64 trang 50 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

Hãy viết các đơn thức đồng dạng với đơn thức \(x^2y\) sao cho tại x = -1 và y = 1, giá trị của các đơn thức đó là số tự nhiên nhỏ hơn 10.

Hướng dẫn giải

Do \(x^2y\) = 1 tại x = -1 và y = 1 nên ta chỉ cần viết các đơn thức có phần biến là \(x^2y\) và có hệ số là số tự nhiên nhỏ hơn 10.

Ta có : \(2x^2y,3x^2y,4x^2y,5x^2y,6x^2y,7x^2y,8x^2y,9x^2y\)

shoppe