Đăng ký

Giải bài 57 trang 49 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

 Viết một biểu thức đại số của hai biến x, y thỏa mãn từng điều kiện sau:

a) Biểu thức đó là đơn thức.

b) Biểu thức đó là đa thức mà không phải đơn thức.

Hướng dẫn giải

a) Chẳng hạn : 9xy

b) Chẳng hạn : 15x\(^2\) - 12xy + 8y\(^2\)