Đăng ký

Giải bài 53 trang 46 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

Cho các đa thức:

    P(x) = x\(^5\) – 2x\(^4\) + x\(^2\) – x + 1

    Q(x) = 6 – 2x + 3x\(^3\) + x\(^4\) – 3x\(^5\)

Tính P(x) – Q(x) và Q(x) – P(x). Có nhận xét gì về các hệ số của hai đa thức tìm được?

Hướng dẫn giải

* Nhận xét : các hệ số của các lũy thừa cùng bậc của hai đa thức là các cặp số đối nhau.

shoppe