Đăng ký

Giải bài 50 trang 46 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

Cho các đa thức:

N = 15y\(^3\) + 5y\(^2\) – y\(^5\) – 5y\(^2\) – 4y\(^3\) – 2y

M = y\(^2\) + y\(^3\) – 3y + 1 – y\(^2\) + y\(^5\) – y\(^3\) + 7y\(^5\)

a) Thu gọn các đa thức trên.

b) Tính N + M và N – M.

Hướng dẫn giải

a) Thu gọn các đa thức:

N = 15y\(^3\) + 5y\(^2\) – y\(^5\) – 5y\(^2\) – 4y\(^3\) – 2y

    = \(-y^5+(15y^3-4y^3)+(5y^2-5y^2)-2y\)

    = \(-y^5+11y^3-2y\)

M = \(y^2+y^3-3y+1-y^2+y^5-y^3+7y^5\)

    = \((y^5+7y^5)+(y^3-y^3)+(y^2-y^2)-3y+1\)

    = \(8y^5-3y+1\)

b)