Đăng ký

Giải bài 47 trang 74 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Đường thẳng OA trên hình 29 là đồ thị của hàm số y = ax. Hệ số a bằng bao nhiêu?

Giải bài 47 trang 74 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Hướng dẫn giải

Trên hình 29, đồ thị của hàm số y = ax là đường thẳng đi qua điểm A (-3;1);

Do đó khi x = -3 thì y = a.(-3) = 1

Suy ra a = -\(\dfrac{1}{3}\)

Hàm số đó là y = -\(\dfrac{1}{3}\)x