Đăng ký

Giải bài 43 trang 72 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

 Trong hình 27: Đoạn thằng OA là đồ thị biểu diễn chuyển động của người đi bộ và đoạn thẳng OB là đồ thị biểu diễn chuyển động của người đi xe đạp. Mỗi đơn vị trên trục Ot biểu thị một giờ mỗi đơn vị trên trục Os biểu thị mười kilomet.

Qua đồ thị em hãy cho biết:

a) Thời gian chuyển động của người đi bộ, của người đi xe đạp.

b) Quãng đường đi được của người đi bộ, của người đi xe đạp.

c) Vận tốc (km/h) của người đi bộ, của người đi xe đạp.

Giải bài 43 trang 72 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Hướng dẫn giải

a) Thời gian chuyển động của người đi bộ là 4 giờ, của người đi xe đạp là 2 giờ

b) Quãng đường đi được của người đi bộ là 20km, của người đi xe đạp là 30km 

c) Vận tốc của người đi bộ là  20 : 4 = 5 (km/h)

Vận tốc của người đi xe đạp là  30 : 2 = 15 (km/h)

shoppe