Đăng ký

Giải bài 45 trang 119 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Đố: Nhìn hình 47a, b đoán xem hình nào có chu vi lớn hơn? Hãy đo để kiểm tra dự đoán.

Giải bài 45 trang 119 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

                                  Hình 47

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Chu vi của hình là tổng độ dài các đoạn thẳng tạo nên hình.

Giải:

Hình b) có chu vi lớn hơn.

Kierm tra thấy chu vi hình a) là 78mm, chu vi hình b) là 86mm.