Đăng ký

Giải bài 41 trang 119 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Đo kích thước của nền nhà lớp học (hoặc bảng, hoặc bàn giáo viên, rồi điền vào chỗ trống):

Chiều dài: .........

Chiều rộng: ........

Hướng dẫn giải

Giải:

Học sinh tự đo theo hai bước nêu trên và ghi lại kết quả đo được.