Đăng ký

Giải bài 43 trang 119 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Sắp xếp độ dài các đoạn thẳng AB, BC, CA trong hình 45 theo thứ tự tăng dần.

Giải bài 43 trang 119 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

                   Hình 45

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Dùng thước thẳng để đo độ dài mỗi đoạn thẳng rồi so sánh độ dài của chúng từ đó sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.

Giải:

Đo độ dài các đoạn thẳng ta được:

AB = 30mm; BC = 35mm; AC = 18mm.

Vậy AC < AB < BC.