Đăng ký

Giải bài 44 trang 119 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

a) Sắp xếp độ dài các đoạn thẳng AB, BC, CD, DA trong hình 46 theo thứ tự giảm dần.

b) Tính chu vi hình ABCD (tức là tính AB + BC + CD + DA).

Giải bài 44 trang 119 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

               Hình 46

Hướng dẫn giải

Giải:

a) AB = 12mm; BC = 16mm; CD = 25mm; DA = 30mm.

Vậy DA > CD > BC > AB.

b) CHu vi của hình ABCD là: 12 + 16 + 25 + 30 = 83 (mm).