Đăng ký

Giải bài 42 trang 119 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

So sánh hai đoạn thẳng AB và AC trong hình 44 rồi đánh dấu giống nhau cho các đoạn thẳng bằng nhau.

Giải bài 42 trang 119 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

         Hình 44

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Dùng thước thẳng để đo độ dài mỗi đoạn thẳng rồi so sánh độ dài của chúng.

Giải:

AB = AC = 28mm.