Đăng ký

Giải bài 3 trang 6 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

Đề bài

Viết các phân số sau:

a) Hai phần bảy

b) Âm năm phần chín

c) Mười một phần mười ba

d) Mười bốn phần năm

Hướng dẫn giải

Giải:

a) \(\dfrac{2}{7};\)         b) \(\dfrac{-5}{9};\)          c) \(\dfrac{11}{13};\)           d) \(\dfrac{14}{5}.\)

shoppe