Đăng ký

Giải bài 2 trang 6 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

Đề bài

Phần tô màu trong các hình 4a, b, c, d biểu diễn các phân số nào?

Hướng dẫn giải

Giải:

a) \(\dfrac{2}{9};\)         b) \(\dfrac{3}{4};\)        c) \(\dfrac{1}{4};\)        d) \(\dfrac{1}{12}.\)