Đăng ký

Giải bài 12 trang 48 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

Đề bài

   Cho hai hàm số bậc nhất y = ax + 3. Tìm hệ số a, biết rằng khi x = 1 thì y = 2,5.

Hướng dẫn giải

    Hướng dẫn: 

 Để tính giá trị của hàm số y=ax+b tại \(x=x_0 \) ta thay \(x=x_0 \) vào hàm số: 

  Giải: 

 Thay x=1 và y=2,5 vào hàm số y=ax+3 ta được

   2,5=a.1+1 \(\Leftrightarrow \) a= -0,5.