Đăng ký

Giải bài 10 trang 48 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

Đề bài

   Một hình chữ nhật có các kích thước là 20cm và 30cm. Người ta bớt mỗi kích thước của nó đi x (cm) được hình chữ nhật mới có chu vi là y (cm). Hãy lập công thức tính y theo x.

Hướng dẫn giải

   Các kích thước của hình chữ nhật mới là:

   20-x(cm) và 30- x(cm)

  Công thức tính chu vi y của hình chữa mới là:

 y=2(20-x+30-x)= 2(50-2x)=100-4x

    Vậy y=100-4x.