Đăng ký

Giải bài 11 trang 48 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

Đề bài

Hãy biểu diễn các điểm sau trên mặt phẳng tọa độ: A(-3; 0), B(-1; 1), C(0; 3), D(1; 1), E(3; 0), F(1; -1), G(0; 3), H(-1; -1).

Hướng dẫn giải

   Hướng dẫn: 

   Để biểu diễn điểm \(M(x_0,y_0) \) trên mặt phẳng tọa độ ta làm như hình sau:

 -Vẽ đường thẳng song song với trục tung Oy tại hoành độ \(x=x_0\)

- Vẽ đường thẳng song song với trục hoành Ox tại tung độ \(y=y_0\)

- Giao điểm của hai đường thẳng trên chính là điểm \(M(x_0;y_0)\)

   Giải: 

   

shoppe