Đăng ký

Giải bài 1 trang 6 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1

Đề bài

Tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau rồi suy ra căn bậc hai của chúng

121;   144;   169;   225;  256;  324;   361;   400.

Hướng dẫn giải

   Hướng dẫn:

  Với a \(\geq \) 0, nếu \(x^2=a\) thì \(x=\sqrt{a }\) và \(x=-\sqrt{a }\) 

Căn bậc hai số học của a là \(\sqrt{ a}\)

Căn bậc hai của a là \(\sqrt{ a}\) và -\(\sqrt{ a}\)

  Giải:

 -Ta có: \(11^2=121\) nên căn bậc hai số học của 121 là 11. Từ đó suy ra căn bậc hai của 121 là 11 và -11.

-Tương tự: căn bậc hai số học của 144;169;225;256;324;361;400 lần lượt là :12;13; 15; ;16; 18; 19; 20.

  Căn bậc hai của 144; 169; 225; 324; 361; 400 lần lượt là: 12 và -12 13 và -13; 15 và -15; 16 và -16; 18 và -18; 19 và -19; 20 và -20.