Đăng ký

Bài 95 trang 46 SGK Toán 6 tập 2

Đề bài

Viết các hỗn số sau dưới dạng phân số:

                 \(5\tfrac{1}{7}\) ,   \(6\tfrac{3}{4}\) ,   \(-1\tfrac{12}{13}\) .

Hướng dẫn giải

Muốn chuyển 1 hỗn số về 1 phân số: ta lấy mẫu số nhân với phần nguyên rồi cộng  với tử số sẽ ra tử số mới và giữ nguyên mẫu số.

Lời giải chi tiết

\(5\tfrac{1}{7}\) =  \(\frac{36}{7}\) ,  

\(6\tfrac{3}{4}\) =  \(\frac{27}{4}\) ,  

\(-1\tfrac{12}{13}\)  =  \(-\frac{25}{13}\).

shoppe