Giải bài 95 trang 46 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

Có thể bạn quan tâm

Giải bài 91 trang 44 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

   Số chai đóng được là:     \225: \dfrac{3}{4}=300\ chai  

Giải bài 92 trang 44 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

   GIẢI:     Quãng đường từ nhà Minh đến trường là: \10.\dfrac{1}{5}=2km\   Thời gian Minh đi từ trường về nhà là:\ 2:12=\dfrac{1}{6}h=10\ phút    Đáp số: \\dfrac{1}{6}\ giờ hay 10 phút.

Giải bài 93 trang 44 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

   Giải:  a Cách 1:  \ \dfrac{4}{7}:\dfrac{2}{5}.\dfrac{4}{7}=\dfrac{4}{7}:\dfrac{2.4}{5.7}=\dfrac{4}{7}.\dfrac{5.7}{2.4}=\dfrac{4.5.7}{7.2.4}=\dfrac{5}{2}\ Cách 2:   \\dfrac{4}{7}:\dfrac{2}{5}.\dfrac{4}{7}=\dfrac{4}{7}:\dfrac{4}{7}.\dfrac{2}{5}=\dfrac{4}{7}:\dfrac{4}{7}:\dfrac{2}{5}=1:\dfrac{2}{5}=

Giải bài 94 trang 46 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

   Giải:     \ \dfrac{6}{5}=1\dfrac{1}{5};\    \\dfrac{7}{3}=2\dfrac{1}{3};\    \\dfrac{16}{15}=1\dfrac{5}{11}\;

Giải bài 96 trang 46 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

    Cách 1:     Vì hai phân số đã cho đều lớn hơn 1 nên ta viết chúng dưới dạng hỗn số.     Ta có:     \ \dfrac{22}{7}=3\dfrac{1}{7};\    \\dfrac{34}{11}=1\dfrac{1}{11}\     Vì \\dfrac{1}{7}>\dfrac{1}{11} \ nên \ 3\dfrac{1}{7}>3\dfrac{1}{11} \ hay \ \dfrac{22}{7}>\dfrac{34}{11}\      Cách 2: Quy đồn

Giải bài 97 trang 46 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

   Vì 1dm= \\dfrac{1}{10}m; 1cm=\dfrac{1}{100}m;1mm=\dfrac{1}{1000}m\ nên ta có:  

Giải bài 98 trang 46 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

   91%;     82%;    96%;     94%

Giải bài 99 trang 47 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

   a Bạn Cường đã viết cả hai hỗn số dưới dạng phân số rồi thực hiện phép cộng hai phân số.     b Có thể tính nhanh hơn bằng cách cộng phần nguyên với phần nguyên, phần phân số với phần phân số rồi cộng hai kết quả lại.           \ 3\dfrac{1}{5}+2\dfrac{2}{3}=3+2+\dfrac{1}{5}+\dfrac{2}{3}=5+\dfrac{1