Đăng ký

Bài 8 trang 89 - Sách giáo khoa Hóa 12

  Những tính chất vật lí chung của kim loại ( dẫn điện, dẫn nhiệt, dẻo, ánh kim ) gây nên chủ yếu bởi các electron tự do trong tinh thể kim loại.

Vì vậy, chúng ta chọn D.