Đăng ký

Bài 3 trang 88 - sách giáo khoa Hóa 12

   Thủy ngân dễ bay hơi và rất độc. Nếu chẳng may nhiệt kế thủy ngân bị vỡ thì dùng bột lưu huỳnh để khử độc thủy ngân.

                                                     \(Hg +S \rightarrow HgS \downarrow\)

Vì vậy, chúng ta chọn B