Đăng ký

Bài 2 trang 88 - sách giáo khoa Hóa 12

Tính chất hóa học chung của kim loại là tính khử: \(M-ne \rightarrow M^{n+}\)

Do:

- Nguyên tử kim loại có số electron hóa trị ít 1,2,3 electron.

- Trong cùng một chu kì bán nguyên tử kim loại lớn, điện tích hạt nhân nhỏ

- Năng lương ion hóa nguyên tử kim loại nhỏ

Vì vậy, lực liên kết giữa hạt nhân với các electron hóa trị kim loại là yếu nên chúng dễ tách ra khỏi nguyên tử. Kim loại thể hiện tính khử.