Đăng ký

Bài 1 trang 88 - sách giáo khoa Hóa 12

Tính chất vật lí chung của kim loại có được là do trong cấu tạo mạng tinh thể kim loại có các electron tự do chuyển động trong mạch tinh thể kim loại.