Đăng ký

Bài 8 trang 119 - sách giáo khoa Hóa 12

Muối tương ứng là \(NaCO_3=0,01(mol);Ca(HCO_3)_2=0,02(mol);MgCl_2=0,01(mol)\)

Vì nước vừa có tính cứng tạm thời vừa có tính cứng vĩnh cửu nên có tính chất cứng toàn phần.

Vì vậy, chúng ta chọn C