Đăng ký

Bài 2 trang 61 - Sách giáo khoa Hóa 11

Công thức hóa học đung của magie photphua : \(Mg_3P_2\)

Vì vậy chúng ta chọn C.