Đăng ký

Bài 1 trang 53 SGK Toán 7 tập 1

Đề bài

Cho biết hai đại lượng \(x\) và \(y\) tỷ lệ thuận với nhau và khi \(x = 6\) thì \(y = 4\).

a) Tìm hệ số tỉ lệ \(k\) của \(y\) đối với \(x\);

b) Hãy biểu diễn \(y\) theo \(x\);

c) Tính giá trị của \(y\) khi \(x = 9; x = 15\).

Hướng dẫn giải

Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức: \(y = kx\) ( với k là hằng số khác 0) thì ta nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k.

Vậy muốn tìm hệ số tỉ lệ k ta lấy y: x

Lời giải chi tiết

Hai đại lượng \(x\) và \(y\) tỷ lệ thuận với nhau nên ta có công thức tổng quát: \(y = kx\).

a) Với \(x = 6\), \(y = 4\) ta được \(4 = k6\).

Suy ra \(k = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}\)

Vậy hệ số tỉ lệ là \(\frac{2}{3}\)

b) Với \(k = \frac{2}{3}\) ta được \(y = \frac{2}{3}x\).

c) \(y = \frac{2}{3}x\)

+) Với \(x = 9\) thì \(y =\frac{2}{3}.9= 6\).

+) Với \(x = 15\) thì \(y =\frac{2}{3}.15= 10\).

shoppe