Đăng ký

Giải bài 2 trang 54 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau: 

x -3 -1 1 2 5
y       -4  

 

Hướng dẫn giải

Vì x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận nên ta có công thức sau :

y = k.x (1)

Khi x = 2 , y = 4 thì k = \(\dfrac{y}{x}=\dfrac{4}{2} =2\)

 Có x, k ta lần lượt thay vào công thức (1) để tính giá trị của y trong bảng ta có : 

x -3 -1 1 2 5
y 6 2 -2 -4 -10