Đăng ký

Giải bài 4 trang 54 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Cho biết z tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ k và y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ h. Hãy chứng tỏ rằng z tỉ lệ thuận với x và tìm hệ số tỉ lệ.

Hướng dẫn giải

z tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ k nên z = ky

y tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ nên y = hx

Do đó z = (k.h)x

Vậy z tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k.h